ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ

Η αρχή λειτουργίας της Αντλίας θερμότητας.

Η αντλία θερμότητας δεσμεύει την θερμότητα της ατμόσφαιρας και χρησιμοποιείται ως πηγή θερμότητας για την παροχή πολύ αποδοτικής θέρμανσης. Χρησιμοποιεί ρεύμα, αλλά αυτό είναι ελάχιστο καθώς απαιτείται μόνο για την λειτουργία του συμπιεστού και όχι για την παραγωγή θέρμανσης.

Για παράδειγμα, μια αντλία θερμότητας με συντελεστή απόδοσης (COP) 4,0 χρησιμοποιεί 1kw ηλεκτρικής ενέργειας και 3kw θερμότητας που μεταφέρεται από τον εξωτερικό αέρα στην αντλία θερμότητας για μια εντυπωσιακή τελική θερμαντική απόδοση 4kw.

Περιγραφή

Είναι μία συσκευή η οποία έχει την ικανότητα να αντλεί υπάρχουσα ενέργεια από έναν εξωτερικό χώρο και να την μεταφέρει σε έναν άλλο εσωτερικό, προσφέροντας θέρμανση και ψύξη. Για να θερμάνει τον χώρο η αντλία θερμότητας, αντλεί θερμότητα από το περιβάλλον και την διοχετεύει στο εσωτερικό της κατοικίας προκειμένου να αυξήσει τη θερμότητα του εσωτερικού χώρου. Αντίθετα για να ψύξει τον χώρο, αντλεί θερμότητα από το εσωτερικό της κατοικίας και την αποβάλει στο περιβάλλον, δροσίζοντας σταδιακά τον χώρο. Μπορεί να συνδεθεί σε μονοφασική ή τριφασική παροχή, καταναλώνοντας ένα μικρό ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο, αντλώντας την υπόλοιπη ενέργεια από το περιβάλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, αφού δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη για αγορά πετρελαίου ή ξύλων. Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται μόνο στο στάδιο της άντλησης θερμότητας, και όχι στη μεταφορά της. Η αναλογία της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία της αντλίας, αντιστοιχεί περίπου σε ¾ από το περιβάλλον και ¼ από το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό για παράδειγμα σημαίνει ότι για κάθε 3 kWh που αντλεί από το περιβάλλον, σε συνδυασμό με 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία της, έχουμε στο σύνολο 4 kWh ωφέλιμης θερμικής ενέργειας.
Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί είναι αέρος-νερού, χρησιμοποιεί δηλαδή τον αέρα ως πηγή θερμότητας και το νερό ως μέσο μεταφοράς. Θερμαίνει ή ψύχει δηλαδή το νερό, το οποίο στη συνέχεια διοχετεύεται στο εσωτερικό της κατοικίας.


Μεσαίων θερμοκρασιών: Η θερμοκρασία νερού του συστήματος μπορεί να φτάσει έως τους 60 βαθμούς κελσίου, και μπορεί να συνδυαστεί και να είναι εξίσου αποδοτική τόσο με ενδοδαπέδια θέρμανση όσο και με fan coils.


Η αντλία μπορεί προαιρετικά να δεχτεί δοχείο για να παράγει ζεστό νερό χρήσης καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Το δοχείο δεν περιλαμβάνεται και θα πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.


Τέλος σε κάθε περίπτωση, η πρόταση για το ποια είναι η καταλληλότερη αντλία θερμότητας βάσει των αναγκών, γίνεται από έμπειρο μηχανικό. Κατόπιν μελέτης, θα προτείνει την κατάλληλη αντλία που θα προσφέρει τη μέγιστη απόδοση με το χαμηλότερο κόστος ετήσιας λειτουργίας. Εάν επιλέξετε μια αντλία θερμότητας μεγαλύτερης ισχύος από αυτήν που χρειάζεται το κτίριο στο οποίο θα τοποθετηθεί, πέραν του μεγαλύτερου αρχικού κόστους για την αγορά της, την αναγκάζουμε σε συνεχόμενες επανεκκινήσεις, με αποτέλεσμα να καταπονείται η αντλία και να αυξάνεται το κόστος λειτουργίας της.


6,910.00 5,570.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)4.40 COP Θέρμανσης A7/W354.53 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.70 EER Ψύξης A35/W183.43 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)3.45
7,765.00 6,260.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)7.07 COP Θέρμανσης A7/W354.07 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7.35 EER Ψύξης A35/W183.39 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)5.29
9,325.00 7,520.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)9.80 COP Θέρμανσης A7/W353.85 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)9.97 EER Ψύξης A35/W183.13 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7.21
11,610.00 9,360.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)14.26 COP Θέρμανσης A7/W353.85 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)13.79 EER Ψύξης A35/W183.06 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)10.59
11,610.00 9,360.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)14.26 COP Θέρμανσης A7/W353.85 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)13.79 EER Ψύξης A35/W183.06 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)10.59
10,020.00 8,080.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)5.5 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)5.9, ΟΡΟΦΗΣ EER Ψύξης A35/W184.7, ΔΑΠΕΔΟΥ Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)4.5
10,268.00 8,280.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8.1 COP Θέρμανσης A7/W355.0, ΔΑΠΕΔΟΥ Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)5.9 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)4.5
11,150.00 8,990.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)9.83 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)6.8 EER Ψύξης A35/W184.5 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)6.0
12,900.00 10,400.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)9.83 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)6.8 EER Ψύξης A35/W184.5 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)6.0
8,000.00 6,450.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8.1 COP Θέρμανσης A7/W354.4 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.1 EER Ψύξης A35/W184.6, ΔΑΠΕΔΟΥ Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)3.0
4,348.00 3,506.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)3.5 COP Θέρμανσης A7/W355.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.1 EER Ψύξης A35/W185.3 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)3.5
5,598.00 4,514.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)3.5 COP Θέρμανσης A7/W355.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.1 EER Ψύξης A35/W185.3 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)3.5
8,780.00 7,080.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)10.9 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)6.0 EER Ψύξης A35/W184.5 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)4.5
7,890.00 6,361.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)3.5 COP Θέρμανσης A7/W355.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.1 EER Ψύξης A35/W185.3 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)3.5
6,635.00 4,400.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)3 COP Θέρμανσης A7/W355.11 Θερμαντική Απόδοση A2/W35 (kW)4 COP Θέρμανσης A2/W353.90 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)5.6
10,500.00 8,470.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15.6 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)9.9 EER Ψύξης A35/W184.8, ΔΑΠΕΔΟΥ Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7.5
4,494.00 3,624.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)5 COP Θέρμανσης A7/W355 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.6 EER Ψύξης A35/W184.6 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)5
11,185.00 9,020.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15.6 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)9.9 EER Ψύξης A35/W184.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7.5
5,827.00 4,699.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)5 COP Θέρμανσης A7/W355 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.6 EER Ψύξης A35/W184.6 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)5
12,770.00 10,300.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)18.7 COP Θέρμανσης A7/W355.1, ΔΑΠΕΔΟΥ Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)9.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7.5 EER Ψύξης A35/W73.7, ΤΟΙΧΟΥ
7,290.00 4,820.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)5 COP Θέρμανσης A7/W354.85 Θερμαντική Απόδοση A2/W35 (kW)6 COP Θέρμανσης A2/W353.62 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)6.0
8,205.00 6,617.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)5 COP Θέρμανσης A7/W355 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.6 EER Ψύξης A35/W184.6 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)5
12,770.00 10,300.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)18.7 COP Θέρμανσης A7/W355.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)9.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7.5 EER Ψύξης A35/W73.7
7,620.00 6,145.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)5 COP Θέρμανσης A7/W355.0 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.6 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)4.6 EER Ψύξης A35/W72.9
8,122.00 5,360.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)7.5 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Θερμαντική Απόδοση A2/W35 (kW)6.5 COP Θέρμανσης A2/W353.4 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)6.3
5,248.00 4,233.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
6,290.00 5,074.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
6,488.00 5,232.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
7,365.00 5,940.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
8,637.00 6,966.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
9,898.00 7,982.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
8,680.00 5,750.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)7.5 COP Θέρμανσης A7/W354.95, ΔΑΠΕΔΟΥ Θερμαντική Απόδοση A2/W35 (kW)9, ΝΤΟΥΛΑΠΑ COP Θέρμανσης A2/W353.12, MITSUBISHI HEAVY Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)8.1, ΚΑΝΑΛΑΤΟ
8,360.00 6,741.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
9,287.00 7,489.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
7,453.00 6,011.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
7,645.00 6,165.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
8,370.00 6,751.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
7,190.00 4,750.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)3 COP Θέρμανσης A7/W354.77 Θερμαντική Απόδοση A2/W35 (kW)4 COP Θέρμανσης A2/W353.81 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)5.6
8,650.00 6,977.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
11,093.00 8,946.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
11,195.00 9,028.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
9,790.00 7,895.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
10,380.00 8,372.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
7,936.00 5,250.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)5 COP Θέρμανσης A7/W354.85 Θερμαντική Απόδοση A2/W35 (kW)6 COP Θέρμανσης A2/W353.47 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)6.0
7,720.00 6,226.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
7,915.00 6,383.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
8,625.00 6,956.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
8,777.00 7,079.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
8,333.00 5,500.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.40 Θερμαντική Απόδοση A2/W35 (kW)7.5 COP Θέρμανσης A2/W353.4 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7.1
11,322.00 9,131.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
11,705.00 9,439.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
10,125.00 8,166.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
10,560.00 8,516.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
8,620.00 5,688.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.40 Θερμαντική Απόδοση A2/W35 (kW)7.5 COP Θέρμανσης A2/W353.4 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7.1