ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ

Η αρχή λειτουργίας της Αντλίας θερμότητας.

Η αντλία θερμότητας δεσμεύει την θερμότητα της ατμόσφαιρας και χρησιμοποιείται ως πηγή θερμότητας για την παροχή πολύ αποδοτικής θέρμανσης. Χρησιμοποιεί ρεύμα, αλλά αυτό είναι ελάχιστο καθώς απαιτείται μόνο για την λειτουργία του συμπιεστού και όχι για την παραγωγή θέρμανσης.

Για παράδειγμα, μια αντλία θερμότητας με συντελεστή απόδοσης (COP) 4,0 χρησιμοποιεί 1kw ηλεκτρικής ενέργειας και 3kw θερμότητας που μεταφέρεται από τον εξωτερικό αέρα στην αντλία θερμότητας για μια εντυπωσιακή τελική θερμαντική απόδοση 4kw.

6,910.00 5,570.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)4.40 COP Θέρμανσης A7/W354.53 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.70 EER Ψύξης A35/W183.43 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)3.45
7,765.00 6,260.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)7.07 COP Θέρμανσης A7/W354.07 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7.35 EER Ψύξης A35/W183.39 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)5.29
9,325.00 7,520.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)9.80 COP Θέρμανσης A7/W353.85 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)9.97 EER Ψύξης A35/W183.13 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7.21
11,610.00 9,360.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)14.26 COP Θέρμανσης A7/W353.85 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)13.79 EER Ψύξης A35/W183.06 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)10.59
11,610.00 9,360.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)14.26 COP Θέρμανσης A7/W353.85 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)13.79 EER Ψύξης A35/W183.06 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)10.59
10,020.00 8,080.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)5.5 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)5.9, ΟΡΟΦΗΣ EER Ψύξης A35/W184.7, ΔΑΠΕΔΟΥ Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)4.5
10,268.00 8,280.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8.1 COP Θέρμανσης A7/W355.0, ΔΑΠΕΔΟΥ Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)5.9 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)4.5
11,150.00 8,990.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)9.83 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)6.8 EER Ψύξης A35/W184.5 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)6.0
12,900.00 10,400.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)9.83 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)6.8 EER Ψύξης A35/W184.5 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)6.0
8,000.00 6,450.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8.1 COP Θέρμανσης A7/W354.4 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.1 EER Ψύξης A35/W184.6, ΔΑΠΕΔΟΥ Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)3.0
4,348.00 3,506.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)3.5 COP Θέρμανσης A7/W355.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.1 EER Ψύξης A35/W185.3 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)3.5
5,598.00 4,514.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)3.5 COP Θέρμανσης A7/W355.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.1 EER Ψύξης A35/W185.3 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)3.5
8,780.00 7,080.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)10.9 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)6.0 EER Ψύξης A35/W184.5 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)4.5
7,890.00 6,361.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)3.5 COP Θέρμανσης A7/W355.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.1 EER Ψύξης A35/W185.3 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)3.5
10,500.00 8,470.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15.6 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)9.9 EER Ψύξης A35/W184.8, ΔΑΠΕΔΟΥ Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7.5
4,494.00 3,624.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)5 COP Θέρμανσης A7/W355 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.6 EER Ψύξης A35/W184.6 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)5
11,185.00 9,020.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15.6 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)9.9 EER Ψύξης A35/W184.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7.5
5,827.00 4,699.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)5 COP Θέρμανσης A7/W355 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.6 EER Ψύξης A35/W184.6 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)5
4,526.00 3,897.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)4.5 COP Θέρμανσης A7/W355.06 Θερμαντική Απόδοση A2/W35 (kW)3.5 COP Θέρμανσης A2/W353.4 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)3.8
12,770.00 10,300.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)18.7 COP Θέρμανσης A7/W355.1, ΔΑΠΕΔΟΥ Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)9.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7.5 EER Ψύξης A35/W73.7, ΤΟΙΧΟΥ
8,205.00 6,617.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)5 COP Θέρμανσης A7/W355 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.6 EER Ψύξης A35/W184.6 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)5
12,770.00 10,300.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)18.7 COP Θέρμανσης A7/W355.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)9.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7.5 EER Ψύξης A35/W73.7
7,620.00 6,145.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)5 COP Θέρμανσης A7/W355.0 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.6 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)4.6 EER Ψύξης A35/W72.9
5,248.00 4,233.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
6,290.00 5,074.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
6,488.00 5,232.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
7,365.00 5,940.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
8,637.00 6,966.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
4,836.00 4,230.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)5.5 COP Θέρμανσης A7/W354.42 Θερμαντική Απόδοση A2/W35 (kW)5 COP Θέρμανσης A2/W352.97 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)5
9,898.00 7,982.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
8,360.00 6,741.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
9,287.00 7,489.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
7,453.00 6,011.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
7,645.00 6,165.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
8,370.00 6,751.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
8,650.00 6,977.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
11,093.00 8,946.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
11,195.00 9,028.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
9,790.00 7,895.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
9,760.00 5,050.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.40 Θερμαντική Απόδοση A2/W35 (kW)7.5 COP Θέρμανσης A2/W353.4 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7.1
10,380.00 8,372.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
7,720.00 6,226.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
7,915.00 6,383.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
8,625.00 6,956.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
8,777.00 7,079.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
11,322.00 9,131.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
11,705.00 9,439.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
10,125.00 8,166.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
10,560.00 8,516.00
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
6,262.00 5,480.00
Τύπος αντλίας Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.40 Θερμαντική Απόδοση A2/W35 (kW)7.5 COP Θέρμανσης A2/W353.4
Εμφάνιση ακόμη 96 προϊόντων