ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ

Η αρχή λειτουργίας της Αντλίας θερμότητας.

Η αντλία θερμότητας δεσμεύει την θερμότητα της ατμόσφαιρας και χρησιμοποιείται ως πηγή θερμότητας για την παροχή πολύ αποδοτικής θέρμανσης. Χρησιμοποιεί ρεύμα, αλλά αυτό είναι ελάχιστο καθώς απαιτείται μόνο για την λειτουργία του συμπιεστού και όχι για την παραγωγή θέρμανσης.

Για παράδειγμα, μια αντλία θερμότητας με συντελεστή απόδοσης (COP) 4,0 χρησιμοποιεί 1kw ηλεκτρικής ενέργειας και 3kw θερμότητας που μεταφέρεται από τον εξωτερικό αέρα στην αντλία θερμότητας για μια εντυπωσιακή τελική θερμαντική απόδοση 4kw.

Περιγραφή

Είναι μία συσκευή η οποία έχει την ικανότητα να αντλεί υπάρχουσα ενέργεια από έναν εξωτερικό χώρο και να την μεταφέρει σε έναν άλλο εσωτερικό, προσφέροντας θέρμανση και ψύξη. Για να θερμάνει τον χώρο η αντλία θερμότητας, αντλεί θερμότητα από το περιβάλλον και την διοχετεύει στο εσωτερικό της κατοικίας προκειμένου να αυξήσει τη θερμότητα του εσωτερικού χώρου. Αντίθετα για να ψύξει τον χώρο, αντλεί θερμότητα από το εσωτερικό της κατοικίας και την αποβάλει στο περιβάλλον, δροσίζοντας σταδιακά τον χώρο. Μπορεί να συνδεθεί σε μονοφασική ή τριφασική παροχή, καταναλώνοντας ένα μικρό ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο, αντλώντας την υπόλοιπη ενέργεια από το περιβάλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, αφού δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη για αγορά πετρελαίου ή ξύλων. Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται μόνο στο στάδιο της άντλησης θερμότητας, και όχι στη μεταφορά της. Η αναλογία της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία της αντλίας, αντιστοιχεί περίπου σε ¾ από το περιβάλλον και ¼ από το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό για παράδειγμα σημαίνει ότι για κάθε 3 kWh που αντλεί από το περιβάλλον, σε συνδυασμό με 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία της, έχουμε στο σύνολο 4 kWh ωφέλιμης θερμικής ενέργειας.
Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί είναι αέρος-νερού, χρησιμοποιεί δηλαδή τον αέρα ως πηγή θερμότητας και το νερό ως μέσο μεταφοράς. Θερμαίνει ή ψύχει δηλαδή το νερό, το οποίο στη συνέχεια διοχετεύεται στο εσωτερικό της κατοικίας.


Μεσαίων θερμοκρασιών: Η θερμοκρασία νερού του συστήματος μπορεί να φτάσει έως τους 60 βαθμούς κελσίου, και μπορεί να συνδυαστεί και να είναι εξίσου αποδοτική τόσο με ενδοδαπέδια θέρμανση όσο και με fan coils.


Η αντλία μπορεί προαιρετικά να δεχτεί δοχείο για να παράγει ζεστό νερό χρήσης καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Το δοχείο δεν περιλαμβάνεται και θα πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.


Τέλος σε κάθε περίπτωση, η πρόταση για το ποια είναι η καταλληλότερη αντλία θερμότητας βάσει των αναγκών, γίνεται από έμπειρο μηχανικό. Κατόπιν μελέτης, θα προτείνει την κατάλληλη αντλία που θα προσφέρει τη μέγιστη απόδοση με το χαμηλότερο κόστος ετήσιας λειτουργίας. Εάν επιλέξετε μια αντλία θερμότητας μεγαλύτερης ισχύος από αυτήν που χρειάζεται το κτίριο στο οποίο θα τοποθετηθεί, πέραν του μεγαλύτερου αρχικού κόστους για την αγορά της, την αναγκάζουμε σε συνεχόμενες επανεκκινήσεις, με αποτέλεσμα να καταπονείται η αντλία και να αυξάνεται το κόστος λειτουργίας της.


VAILLANT aroTHERM VWL 55A Αντλία θερμότητας αέρα νερού για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης 5KW | VAILLANT στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)4.40 COP Θέρμανσης A7/W354.53 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.70 EER Ψύξης A35/W183.43 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)3.45
VAILLANT aroTHERM VWL 85A Αντλία θερμότητας αέρα νερού για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης | VAILLANT στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)7.07 COP Θέρμανσης A7/W354.07 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7.35 EER Ψύξης A35/W183.39 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)5.29
VAILLANT aroTHERM VWL 115A Αντλία θερμότητας αέρα νερού για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης | VAILLANT στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)9.80 COP Θέρμανσης A7/W353.85 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)9.97 EER Ψύξης A35/W183.13 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7.21
VAILLANT aroTHERM VWL 155A Αντλία θερμότητας αέρα νερού για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης | VAILLANT στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)14.26 COP Θέρμανσης A7/W353.85 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)13.79 EER Ψύξης A35/W183.06 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)10.59
VAILLANT aroTHERM VWL 155A 400V Αντλία θερμότητας αέρα νερού για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης | VAILLANT στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)14.26 COP Θέρμανσης A7/W353.85 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)13.79 EER Ψύξης A35/W183.06 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)10.59
VAILLANT aroTHERM SPLIT VWL 35/38 Αντλία θερμότητας αέρα νερού για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης | VAILLANT στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)5.5 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)5.9 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)4.5
VAILLANT aroTHERM SPLIT VWL 55/58 Αντλία θερμότητας αέρα νερού για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης | VAILLANT στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8.1 COP Θέρμανσης A7/W355.0 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)5.9 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)4.5
VAILLANT aroTHERM SPLIT VWL 75/78 Αντλία θερμότητας αέρα νερού για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης | VAILLANT στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)9.83 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)6.8 EER Ψύξης A35/W184.5 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)6.0
VAILLANT aroTHERM SPLIT VWL 105/128 Αντλία θερμότητας αέρα νερού για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης | VAILLANT στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)9.83 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)6.8 EER Ψύξης A35/W184.5 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)6.0
VAILLANT aroTHERM PLUS VWL 55/6 Αντλία Θερμότητας Αέρος Νερού για Θέρμανση Ψύξη και Ζεστό Νερό Χρήσης Μονοφασική 5KW | VAILLANT στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8.1 COP Θέρμανσης A7/W354.4 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.1 EER Ψύξης A35/W184.6 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)3.0
CHAFFOTEAUX ARIANEXT LITE 35 M LINK R32 Αντλία Θερμότητας 3,5KW Μονοφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)3.5 COP Θέρμανσης A7/W355.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.1 EER Ψύξης A35/W185.3 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)3.5
CHAFFOTEAUX ARIANEXT PLUS 35 M LINK R32 Αντλία Θερμότητας 3,5KW Μονοφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)3.5 COP Θέρμανσης A7/W355.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.1 EER Ψύξης A35/W185.3 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)3.5
VAILLANT aroTHERM PLUS VWL 85/6 Αντλία Θερμότητας Αέρος Νερού για Θέρμανση Ψύξη και Ζεστό Νερό Χρήσης Μονοφασική 7KW | VAILLANT στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)10.9 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)6.0 EER Ψύξης A35/W184.5 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)4.5
CHAFFOTEAUX ARIANEXT COMPACT 35 M LINK R32 Αντλία Θερμότητας 3,5KW Μονοφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)3.5 COP Θέρμανσης A7/W355.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.1 EER Ψύξης A35/W185.3 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)3.5
ECODAN Split 4KW SUZ-SWM40VA2 / Hydrobox ERSD-VM2D Αντλία Θερμότητας  R32 Power Inverter (μονοφασική) | MITSUBISHI ECODAN -ZUBADAN στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 34%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)3 COP Θέρμανσης A7/W355.11 Θερμαντική Απόδοση A2/W35 (kW)4 COP Θέρμανσης A2/W353.90 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)5.6
VAILLANT aroTHERM PLUS VWL 125/6 230V Αντλία Θερμότητας Αέρος Νερού για Θέρμανση Ψύξη και Ζεστό Νερό Χρήσης Μονοφασική 10KW | VAILLANT στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15.6 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)9.9 EER Ψύξης A35/W184.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7.5
CHAFFOTEAUX ARIANEXT LITE 50 M LINK R32 Αντλία Θερμότητας 5KW Μονοφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)5 COP Θέρμανσης A7/W355 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.6 EER Ψύξης A35/W184.6 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)5
VAILLANT aroTHERM PLUS VWL 125/6 400V Αντλία Θερμότητας Αέρος Νερού για Θέρμανση Ψύξη και Ζεστό Νερό Χρήσης Τριφασική 10KW | VAILLANT στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15.6 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)9.9 EER Ψύξης A35/W184.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7.5
CHAFFOTEAUX ARIANEXT PLUS 50 M LINK R32 Αντλία Θερμότητας 5KW Μονοφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)5 COP Θέρμανσης A7/W355 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.6 EER Ψύξης A35/W184.6 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)5
ARISTON 4KW NIMBUS POCKET 40 M NET MONOBLOCK ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ARISTON στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 22%
VAILLANT aroTHERM PLUS VWL 155/6 230V Αντλία Θερμότητας Αέρος Νερού για Θέρμανση Ψύξη και Ζεστό Νερό Χρήσης Μονοφασική 13KW | VAILLANT στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)18.7 COP Θέρμανσης A7/W355.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)9.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7.5 EER Ψύξης A35/W73.7
ECODAN Split 6KW SUZ-SWM60VA2 / Hydrobox ERSD-VM2D Αντλία Θερμότητας  R32 Power Inverter (μονοφασική) | MITSUBISHI ECODAN -ZUBADAN στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 34%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)5 COP Θέρμανσης A7/W354.85 Θερμαντική Απόδοση A2/W35 (kW)6 COP Θέρμανσης A2/W353.62 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)6.0
CHAFFOTEAUX ARIANEXT COMPACT 50 M LINK R32 Αντλία Θερμότητας 5KW Μονοφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)5 COP Θέρμανσης A7/W355 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.6 EER Ψύξης A35/W184.6 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)5
VAILLANT aroTHERM PLUS VWL 155/6 400V Αντλία Θερμότητας Αέρος Νερού για Θέρμανση Ψύξη και Ζεστό Νερό Χρήσης Τριφασική 13KW | VAILLANT στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)18.7 COP Θέρμανσης A7/W355.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)9.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7.5 EER Ψύξης A35/W73.7
CHAFFOTEAUX ARIANEXT FLEX 50 M LINK R32 Αντλία Θερμότητας 5KW ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)5 COP Θέρμανσης A7/W355.0 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)4.6 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)4.6 EER Ψύξης A35/W72.9
ARISTON 5KW NIMBUS POCKET 50 M NET MONOBLOCK ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ARISTON στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 21%
ECODAN Split 8KW SUZ-SWM80VA / Hydrobox ERSD-VM2D Αντλία Θερμότητας  R32 Power Inverter (μονοφασική) | MITSUBISHI ECODAN -ZUBADAN στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 34%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)7.5 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Θερμαντική Απόδοση A2/W35 (kW)6.5 COP Θέρμανσης A2/W353.4 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)6.3
CHAFFOTEAUX ARIANEXT LITE 80 M LINK R32 Αντλία Θερμότητας 8KW Μονοφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
CHAFFOTEAUX ARIANEXT LITE 80 M-T LINK R32 Αντλία Θερμότητας 8KW Τριφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
CHAFFOTEAUX ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32 Αντλία Θερμότητας 8KW Μονοφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
CHAFFOTEAUX ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32 Αντλία Θερμότητας 8KW Τριφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
CHAFFOTEAUX ARIANEXT COMPACT 80 M LINK R32 Αντλία Θερμότητας 8KW Μονοφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
ARISTON 7KW NIMBUS POCKET 70 M NET MONOBLOCK ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ARISTON στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 14%
CHAFFOTEAUX ARIANEXT COMPACT 80 M-T LINK R32 Αντλία Θερμότητας 8KW Τριφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
ECODAN Split 10KW SUZ-SWM100VA / Hydrobox ERSD-VM2D Αντλία Θερμότητας  R32 Power Inverter (μονοφασική) | MITSUBISHI ECODAN -ZUBADAN στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 34%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)7.5 COP Θέρμανσης A7/W354.95 Θερμαντική Απόδοση A2/W35 (kW)9 COP Θέρμανσης A2/W353.12 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)8.1
CHAFFOTEAUX ARIANEXT FLEX 80 M LINK R32 Αντλία Θερμότητας 8KW ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
CHAFFOTEAUX ARIANEXT FLEX 80 M-T LINK R32 Αντλία Θερμότητας 8KW ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.8 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)7
CHAFFOTEAUX ARIANEXT LITE 120 M LINK R32 Αντλία Θερμότητας 12KW Μονοφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
CHAFFOTEAUX ARIANEXT LITE 120 M-T LINK R32 Αντλία Θερμότητας 12KW Τριφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
CHAFFOTEAUX ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32 Αντλία Θερμότητας 12KW Μονοφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
ECODAN Split 4KW SUZ-SHWM40VAH / Hydrobox ERSD-VM2D Αντλία Θερμότητας  R32 Power Inverter (μονοφασική) | MITSUBISHI ECODAN -ZUBADAN στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 34%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)3 COP Θέρμανσης A7/W354.77 Θερμαντική Απόδοση A2/W35 (kW)4 COP Θέρμανσης A2/W353.81 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)5.6
CHAFFOTEAUX ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32 Αντλία Θερμότητας 12KW Τριφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
CHAFFOTEAUX ARIANEXT COMPACT 120 M LINK R32 Αντλία Θερμότητας 12KW Μονοφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
CHAFFOTEAUX ARIANEXT COMPACT 120 M-T LINK R32 Αντλία Θερμότητας 12KW Τριφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
CHAFFOTEAUX ARIANEXT FLEX 120 M LINK R32 Αντλία Θερμότητας 12KW ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
CHAFFOTEAUX ARIANEXT FLEX 120 M-T LINK R32 Αντλία Θερμότητας 12KW ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)12 COP Θέρμανσης A7/W354.9 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)10.7 EER Ψύξης A35/W185.1 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)9.1
ECODAN Split 6KW SUZ-SHWM60VAH / Hydrobox ERSD-VM2D Αντλία Θερμότητας  R32 Power Inverter (μονοφασική) | MITSUBISHI ECODAN -ZUBADAN στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 34%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)5 COP Θέρμανσης A7/W354.85 Θερμαντική Απόδοση A2/W35 (kW)6 COP Θέρμανσης A2/W353.47 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)6.0
CHAFFOTEAUX ARIANEXT LITE 150 M LINK R32 Αντλία Θερμότητας 15KW Μονοφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
CHAFFOTEAUX ARIANEXT LITE 150 M-Τ LINK R32 Αντλία Θερμότητας 15KW Τριφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
CHAFFOTEAUX ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32 Αντλία Θερμότητας 15KW Μονοφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
CHAFFOTEAUX ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32 Αντλία Θερμότητας 15KW Τριφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
ECODAN Split 8KW PUHZ-SW 75 VAA / Hydrobox ERSD - VM2D Αντλία θερμότητας Power Inverter R410A (μονοφασική) | MITSUBISHI ECODAN -ZUBADAN στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 34%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)8 COP Θέρμανσης A7/W354.40 Θερμαντική Απόδοση A2/W35 (kW)7.5 COP Θέρμανσης A2/W353.4 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)7.1
CHAFFOTEAUX ARIANEXT COMPACT 150 M LINK R32 Αντλία Θερμότητας 15KW Μονοφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11
CHAFFOTEAUX ARIANEXT COMPACT 150 M-T LINK R32 Αντλία Θερμότητας 15KW Τριφασική | CHAFFOTEAUX στο Papagiannis.gr
Έκπτωση 19%
Θερμαντική Απόδοση A7/W35 (KW)15 COP Θέρμανσης A7/W354.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W18 (kW)12.5 EER Ψύξης A35/W184.7 Ψυκτική Απόδοση A35/W7 (kW)11