Σχετικά με την εταιρία

Οι στόχοι μας ήταν και παραμένουν η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας σε όλους τους τομείς, η ποιότητα των προiόντων, η ποιότητα εγκατάστασης, η αξιοπιστία και η οικονομία. Στην τήρηση όλων των παραπάνω συμβάλλει η πολυετής εμπειρία των δικών μας συνεργείων και μηχανολόγων και η συνεργασία μας αποκλειστικά με τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρίες σε κάθε τομέα. Με την πολυετή πείρα μας δίνουμε την πιο αξιόπιστη λύση για οποιοδήποτε χώρο. Επιπλέον, η εξειδίκευση και η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού μας καθιστά υπεύθυνη και αποτελεσματική την τεχνική υποστήριξη που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Γνωρίζοντας καλά τη συνεχή αύξηση του ανταγωνισμού στον τομέα μας, προσφέρουμε πάντα τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς και αυτό το επιτυγχάνουμε χωρίς να θυσιάζουμε την ποιότητα των προiόντων μας, κρατώντας σταθερή τη σχέση τιμής-ποιότητας. Ειδικότερα για το Φυσικό Αέριο, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία της σύνδεσης, από την αίτηση προς την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για την τοποθέτηση μετρητή, τη μελέτη και την εσωτερική εγκατάσταση, τη διαμόρφωση του λεβητοστάσιου - σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία , έως την τελική αεριοδότηση και συντήρηση της εγκατάστασης.